Studievejleder

Formål

  • At eleverne får valgt netop den ungdomsuddannelse, der har deres interesse og giver mulighed for videre uddannelse eller job.
  • At eleverne tilmelder sig den ungdomsuddannelse, der har størst sammenhæng med deres videre uddannelsesønske eller jobønske.
  • At eleverne bliver klar over, hvad deres ungdomsuddannelse indebærer af fag, lektier og fritid.

Årsplan, skolevejledning

Gitte Pedersen

Første samtale er en samtale mellem eleven og kontaktlæreren. Den handler om, hvordan eleven er faldet til på skolen, men også om fremtiden med hensyn til skole- og uddannelses-valg. Samtalen bliver afviklet i løbet af den første måned.

Brobygning er obligatorisk uge for alle elever i 10. klasse. I denne uge skal man i brobygning på to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse.

Uddannelsesplanen er en plan for, hvad eleven på nuværende tidspunkt har af planer for fremtidig uddannelse og job. Uddannelsesplanen udfyldes af eleven selv med vejledning fra skolevejlederen, planen skal  underskrives af eleven, forældrene og skolevejlederen. Uddannelsesplanen sendes med tilmeldingen til den ønskede ungdomsuddannelse, efterskole eller folkeskole.

Anden samtale er en samtale mellem eleven og skolevejlederen. Den handler mest om fremtidsplaner / uddannelsesplaner. Der bliver kikket på og talt om, hvad eleven har skrevet i uddannelsesplanen.

Den obligatoriske selvvalgte opgave (kun for 10. klasse).

Alle 10. klasse elever skal lave en obligatorisk selvvalgt opgave, der skal tage udgangspunkt i elevens uddannelses­plan. Elevens opgave bedømmes med en skriftlig udtalelse, og hvis eleven ønsker det med en karak­ter.

Tilmelding til uddannelser skal være afviklet inden den 15 marts. Det er skolen, der skal sende tilmeldingsskemaet til den pågældende uddannelsesinstitution. Eleverne får vejledning i at udfylde tilmeldingsskemaet. Inden det kan sendes, skal det underskrives af både eleven, forældrene og skolen.