Studievejleder

Formål

  • At eleverne får valgt netop den ungdomsuddannelse, der har deres interesse og giver mulighed for videre uddannelse eller job.
  • At eleverne tilmelder sig den ungdomsuddannelse, der har størst sammenhæng med deres videre uddannelsesønske eller jobønske.
  • At eleverne bliver klar over, hvad deres ungdomsuddannelse indebærer af fag, lektier og fritid.

Årsplan, skolevejledning

Første samtale er en samtale mellem eleven og kontaktlæreren. Den handler om, hvordan eleven er faldet til på skolen, men også om fremtiden med hensyn til skole- og uddannelsesvalg. Samtalen bliver afviklet i løbet af den første måned.

Brobygning er obligatorisk uge for alle elever i 10. klasse. I denne uge skal man i brobygning på to forskellige ungdomsuddannelser.

Anden samtale er en samtale mellem eleven og skolevejlederen. Den handler mest om fremtidsplaner / uddannelsesplaner. Der bliver kikket på og talt om, hvilke erfaringer eleven har gjort i Lomborg 10+.

Den obligatoriske selvvalgte opgave (kun for 10. klasse) er på LGI integreret i Lomborg 10+.

Alle 10. klasse elever skal lave en obligatorisk selvvalgt opgave, der skal tage udgangspunkt i elevens uddannelses­plan. Elevens opgave samt det øvrige arbejde med Lomborg 10+ bedømmes med en skriftlig udtalelse og med en karak­ter.

Tilmelding til uddannelser skal være afviklet inden den 15 februar. Det er skolen, der via optagelse.dk skal sende tilmeldingerne til de pågældende uddannelsesinstitution. Eleverne får vejledning i at udfylde de nødvendige formularer. Inden det kan sendes, skal det underskrives af både eleven, forældrene og skolen.

Gitte Pedersen