Fokus på kvalitet i undervisningen og vilje til lektielæsning

Foruden de idrætslige og kreative udfoldelsesmuligheder lægger vi stor vægt på det boglige arbejde i de almindelige skolefag. Vi forventer ikke, at du allerede når du starter på LGI, ligger på et bestemt højt fagligt niveau. Men vi forventer, at du viser viljen til at ville undervisningen og til at have styr på lektier og aflevering. Skolen tilbyder folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse.

 

Niveaudeling

På skolen arbejder vi med værdier som anerkendelse, faglighed, tryghed og plads til fordybelse. For at nå bedst mulig rundt om den enkelte elev, niveaudeler vi bl.a. undervisningen i dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik. I 10. klasse opdeler vi i fire niveauer, mens vi i 9. klasse som udgangspunkt opdeler i to niveauer. Vi tilstræber på den måde, at den enkelte elev får en undervisning, der er tilrettelagt efter og målrettet efter elevens niveau. Du er som elev ikke bundet fast på det niveau, som du indledningsvis indplaceres på, og du kan gå et niveau op eller ned, hvis dette fagligt er mest hensigtsmæssigt.

Undervisningen i A – klasserne vil som udgangspunkt være gymnasieforberedende. Vi tilbyder bl.a. Cambridge engelsk og vi samarbejder med Lemvig Gymnasium omkring enkelte praktikdage inde på gymnasiet. Læs mere om vores A-klasser her.

Nogle elever vil først sidst på skoleåret være afklarede omkring deres valg af ungdomsuddannelse, andre har svært ved det boglige, det tager vi selvfølgelig også hensyn til. Som en del af LGI´s skoletilbud er der stor fokus på studie- og erhvervsvejledning. I 9.B og 10. D er der i de fleste timer 2 lærere i klassen. Det er en del af skolens tilbud om supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever med særlige behov, som ikke alene kan understøttes ved undervisningsdifferentiering og/eller holddannelse. Læs om skolens inklusionstilbud her.

Vi tilbyder ikke specialundervisning

 Obligatoriske boglige fag 

Dansk

Matematik

Engelsk

Tysk

Naturfag

Hist/samf

Kristendom

9. klasse

X

X

X

X

1)

X

3)

10. klasse

X

X

X

Tilvalg

2)

X

3)

1) Fysik, kemi, geografi og biologi

2) Fysik og kemi

3) Faget kristendom er et fællesfag for alle elever. Af samme grund er faget ikke prøvefag i 9. klasse.