Inklusionstilbud på LGI

Inklusion er en del af "at stå mål med" Folkeskolen. LGI tilbyder derfor supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved undervisningsdifferentiering og/eller holddannelse. 

Det er ledelsen og lærerne, der sammen med elev og forældre vurderer behovet for eventuelle inklusionstiltag. Der kræves således ikke, at PPR tager stilling.  Det er dog muligt for os efter samråd med forældrene at indhente vurderinger og udtalelser fra tidligere skole og PPR, ligesom forældrene har mulighed for at henvende sig til os, hvis de mener, at der er behov for at indhente en pædagogisk-psykologisk vurdering af deres barn.

En elev på LGI, der vurderes at have behov for supplerende støtte, får tilknyttet en lærer, som gennem skoleåret tilrettelægger og udfører den supplerende støtte. Der vil blive tale om individuelt tilrettelagte forløb, der både tids- og indholdsmæssigt er tilpasset den enkelte elevs særlige behov. Støtten skal være fagspecifik orienteret. 

For yderligere oplysninger om vores inklusionstilbud, kontakt venligst skolen på 97 88 97 00 eller skriv til viceforstander Gitte Pedersen på gitte(a)lomborg-efterskole.dk