Vi er en gymnastik- og idrætsefterskole

Gymnastik - timer & træning

Gymnastik, som er et obligatorisk fag med seks timer om ugen, er de fleste timer delt i drenge- og pigegymnastik, men hver uge er hele elevholdet også samlet til fællestræninger. Det handler nemlig om grundtræning og træning af helheden på holdet, fordi hver enkelt aktivt må bidrage til, at oplevelsen af sammenhold og helhed er afhængig af den enkeltes indsats.

Gymnastik - opvisninger

Det handler også om at blive max klar til forårets 20-25 opvisninger, som alle er obligatoriske.

Når gymnastikken prioriteres højt, skyldes det, at efterskolen traditionelt er knyttet til det frie, folkelige foreningsarbejde, hvor gymnastikken er en væsentlig del af det opdragende og aktive liv.

Gymnastik - konkurrencer

Hvis du har mod på det og evner til det, kan du deltage i de forskellige gymnastik- og springkonkurrencer, som skolen deltager i - både individuelt og som hold. Hold fast - der er fart over feltet.

Idræt - timer & træning

Idræt er en stor og naturlig del af hverdagen på en idrætsefterskole - lige som gymnastikken, men selve ordet står faktisk ikke i skoleskemaerne. Det kan fodbold og håndbold til gengæld komme til, hvis du vælger dem som linjefag, lige som du kan vælge f.eks. spring, badminton eller volleyball blandt valgfagene. Du kan nå op på hele 12 timers idræt om ugen - plus den obligatoriske gymnastik.

Idræt - kampe & turneringer

En del af træningen er også kampe mod andre efterskoler, og vi deltager bl.a. i Danmarksmesterskaberne for efterskoler, (fodbold både inde og ude) samt i "Fire-skole cup", hvor Brejninggaard, Staby og Vedersø er de tre andre deltagende skoler. Skolen er også med i diverse turneringer under DGI.