Næsten hverdag - uge 12

22/03 2019

Tid og tid kan være to forskellige ting!

Næsten hverdag -  uge 12

Tandlægedage. Kært barn mange navne. Måske mærkelige navne vil nogle mene. Disse planlagte fridage, som de fleste efterskoler bruger, når der skal kompenseres for dage eller weekender, der er gjort obligatoriske, kaldes forskelligt. Ideen er dog oftest den samme, og ideen er god nok. Efter en række hårde opvisninger hen over en weekend er det ofte tiltrængt med en lille pause, hvor eleverne kan restituere sig, inden det går løs igen - enten med hverdagen eller med hverdagen og flere opvisninger. I valget af navn ligger der dog også, for vores vedkommende, en lille opfordring. Dagene kan nemlig bruges til nødvendige besøg hos frisør, tandlæge, læge eller andet, sådan at eleven undgår - i videst muligt omfang - at få afbrudt ugen oppe på skolen pga. disse nødvendige gøremål.

Hverdagen er nemlig noget, eleverne sætter pris på. Hverdagen rummer genkendelighed, struktur, tryghed, tid til almindeligheder og kæresterier, grin og hvile osv. Det er dage, som er en forudsætning for at kunne præstere, når tingene spidser til. Det er dage, der gør, at oplevelsen bliver større, og det er dage, vi alle sætter pris på. Det er jo også i hverdagen, vi kommer tættere på eleverne, hvor vi har tid til at lytte og til at fortælle og tid til at forholde os til, hvad efterskole også er og kan. Morgensangen f.eks. som jo er en fast rutine af stor betydning. Her hører man sange, man måske aldrig ville have hørt om ellers – og som pludselig giver stor mening. Her fortæller lærerne på skift om, hvad de har på hjertet, forstanderen roder sig ud i sine sædvanlige opfordringer til engagement i fællesskab, liv og arbejde og vejlederne sætter fokus på vigtige valg, eleverne allerede skal træffe nu i forhold til studieretning mm. Vi lægger dog heller ikke skjul på, at eleverne, på trods af det pres, der bliver lagt på dem fra alle sider, skal huske at nyde bare det at være til. De skal huske at få sig selv med som mennesker i en tid, der engang imellem kan synes at mangle menneskelighed.

De skal huske at få sig selv med til tiden! Det er nemlig i hverdagen, vi kan bruge tid på at give eleverne en fornemmelse af den respekt over for andre, der ligger i at komme til tiden. Det skal vi i ny og næ bruge tid på at indskærpe, og det gør vi også gerne og uden alt for meget skæld ud, fordi vores fantastiske elever på mange måder ligner andre teenagere og som sådan er delvis undskyldt alene af den grund. Så vi ved, at gentagelser er nødvendige, og vi ved, den samme besked skal gives mange gange. Vi skal dog insistere på, at punktlighed kan læres - ikke fordi vi ønsker militær disciplin, men fordi det er udtryk for respekt for andres tid og andres arbejde. Så kommer jeres børn engang imellem hjem og siger, de er blevet skældt ud for at være lidt sløve, ja så er det nok rigtig nok, men jeg håber de også ved, det er kærligt ment, og at der også følger en forklaring efter skæld ud.

Det kan være, ikke alle synes morgensang f.eks. er vigtig, hvorfor kan de så ikke bare få lov til at blive på deres værelser? Ja det er jo fordi, vi insisterer på, at morgensang er vigtig, og der er megen læring i mødet med krav, andre stiller og insisterer på. Efterskolen er det hele menneske, og derfor er det også hele pakken inkl. morgensang, rengøring, tilmeldinger til tiden, og hvad der ellers er af dagligdags rutiner - og som sagt, vi gentager gerne os selv, men I må også gerne, når lejligheden byder sig, fortælle dem om vigtigheden af, f.eks. at få sig tilmeldt weekenden til tiden.