Undervisere & ledelse

Flemming Nees, forstander
Lene Nees, matematik, inklusion og skolemor
Gitte Pedersen, viceforstander
Lone Søvndahl, matematik og dansk
Anne Holm Traberg, barsel
Henrik Lind Jørgensen, kommunikation
Jakob I. Kristensen, dansk og musik
Leon Ditlevsen, e-sport
Lotte Bøg-Jensen, dansk, engelsk og designlinje
Søren Lorenzen, dansk, tysk, engelsk og fodbold
Louise Stephansen, barsel
Søren G. Larsen, matematik & fodbold
Ricky Pedersen, volleyball
Rasmus Porup, håndbold og matematik
Rasmus Kilsmark Jensen, dansk, engelsk og håndbold
Carsten Sørensen, fodbold, dansk, tysk, engelsk
Casper Stokholm, gymnastik og spring
Felix Bischof, praktikant
Mathis Skadberg, fysik og badminton
Sara Lysdal, dansk, historie/samfund og gymnastik
Julie Plagborg Agergaard, fysik og gymnastik
Mads Maretty, gymnastik og matematik
Søren Knudsen, spring

Teknisk & administrativt personale

Dorthe Kjær Pedersen, Køkkenassistent
Mette Holst, køkkenleder
Ole Friis, pedelmedhjælper
Rikke Klausen, køkken
Jette Riis, køkken
Jan Christensen, pedel
Karsten Nørgaard, pedelmedhjælper
Bettina Foged, sekretær
Charlotte M. Bruun, køkken & rengøring
Patrick Neill, gartner