Undervisere & ledelse

Gitte Pedersen, forstander
Lone Søvndahl, matematik og dansk
Jens Peter Neermark, gymnastik og engelsk
Mads Maretty, gymnastik og spring
Anne Holm Traberg, tysk og dansk
Anne Stamp, gymnastik og inklusion
Henrik Lind Jørgensen, kommunikation
Jakob I. Kristensen, dansk og musik
Jane Iversen, gymnastik, fysik og biologi
Jonatan Hauge, fysik, matematik, engelsk
Kasper Helt Andresen, gymnastik og fysik
Leon Ditlevsen, e-sport
Lotte Bøg-Jensen, dansk, engelsk og designlinje
Søren Lorenzen, dansk, tysk, engelsk og fodbold
Louise Stephansen, dansk, tysk & håndb.
Mette Trolle, tysk og engelsk
Rasmus Kilsmark Jensen, dansk, engelsk og håndbold
Sebastian Weibel, golf
Søren G. Larsen, matematik & fodbold

Teknisk & administrativt personale

Bettina Foged, sekretær
Mette Holst, køkkenleder
Jan Christensen, pedel
Charlotte M. Bruun, køkken & rengøring
Jette Riis, køkkenassistent
Karsten Nørgaard, pedelmedhjælper
Rikke Klausen, køkken