Regler & husorden

Da vi til dagligt er ca. 160 mennesker på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, siger det sig selv, at det er nødvendigt - som i ethvert andet hjem - at have nogle regler for at få livet på stedet til at foregå under forhold, der er til gavn for fællesskabet.

Regler

  1. Knallerter må bruges til hjemtransport (evt. lægebesøg) - ellers ikke.
  2. Mobilen må bruges i pauser og fritid - dog kun på værelset i dagtimerne.
  3. Du må medtage egen bærbare computer. 
  4. Forsætlig vold på skolens bygninger og inventar betales efter håndværkerregning.
  5. Vil man forlade skolen område, må man først spørge vagtlærerne.
  6. Skolen er som loven byder røgfri - læs i øvrigt hele skolens rygepolitik under "Download".
  7. Handel med receptpligtig medicin på skolen er ikke tilladt.
  8. Seksuelt samkvem eleverne imellem må ikke forekomme.
  9. Øl, spiritus og narkotika må ikke forefindes i forbindelse med skolen.
  10. Drenge og piger må ikke komme på hinandens gange.

Overtrædelse af punkt 6, 7 og 8 kan medføre hjemsendelse.
Overtrædelse af punkt 9 og 10 medfører øjeblikkelig hjemsendelse.

Husorden

06.45 - Morgenløb
07.10 - Morgenmad
07.50 - Morgensang og fortælling
08.30 - Undervisningen begynder
10.00 - Formiddagsforfriskning
10.30 - Undervisningen fortsætter
12.00 - Rengøring
12.30 - Middagspause
13.30 - Undervisningen fortsætter
15.00 - Eftermiddagspause
15.10 - Undervisningen fortsætter
18.00 - Aftensmad
18.45 - Lektielæsning
19.45 - Aftensamling
21.30 - Aftenforfriskning
21.45 - Alle går på gangene
22.00 - Alle går på værelset
22.15 - I sengene
23.00 - Godnat

Opsigelse

Hvis du vælger at afbryde dit ophold på skolen, gælder der en opsigelsesfrist på seks uger. Det vil sige, at du fortsat skal betale skolepenge i seks uger fra opsigelsesdatoen.
- Hvis du vælger at blive på skolen i hele opsigelsesperioden, vil din egenbetaling i denne periode være den samme som før opsigelsen, altså med statsstøtten iberegnet. Dvs. 0,- kroner i ekstra egenbetaling. 
- Vælger du derimod at rejse hjem inden opsigelsesperiodens udløb, mister du retten til statsstøtte. I så fald skal du selv betale hele ugeprisen i opsigelsesperiode. 
Hvis du eksempelvis rejser hjem umiddelbart efter opsigelsen, vil det for skoleåret 2017/2018 sige 6 x 2265,- kroner = 13.590,- kroner i ekstra egenbetaling. Rejser du eksempelvis hjem tre uger inde i opsigelsesperioden, bliver den ekstra egenbetaling på 3 x 2655,- kroner = 6.795,- kroner.

Ved opsigelse mistes retten til tilbagebetaling af depositum. Dette gælder også for udmeldelse inden kursets start.