Indmeldesesgebyr og opstartsgebyr/depositum

Det koster 500,- kroner at blive indmeldt på skolen. Beløbet er et gebyr og tilbagebetales derfor ikke ved evt. udmeldelse. Det er omkostningsfrit at komme på venteliste.

I efteråret før skolestart udsender vi brev vedrørende betaling af opstartsgebyr/depositum på 2000,- kroner for skoleåret 18/19, beløbet vil i de kommende skoleår stige til 4000,00. Beløbet skal betales, hvis man ønsker at beholde sin plads på elevlisten. 2000,- kroner heraf går til indkøb af tøj (shorts, t-shirt, gymnastikdragt, skoletøj m.m.) De 1500,- kroner er et gebyr og tilbagebetales ikke. De resterende 500,- kroner tilbagebetales på sidste skoledag - herfra trukket evt. betaling for ekstraordinært forbrug.

Ved evt. udmeldelse tabes retten til tilbagebetaling af opstartsgebyr/depositum. 

Hvad koster et efterskoleophold på LGI?

Ugeprisen for skoleåret 2019/2020 er fastsat til 2295,- kroner i 42 uger. For skoleåret 2020/2021 vil ugeprisen sandsynligvis stige en smule, kontakt eventuelt skolen. Hos os gælder det, at denne pris er "all inclusive". Det vil på godt dansk sige: den dækker alt. Også skituren. (Dog ikke lommepenge). Kun ved et overforbrug af materialer på eksempelvis designlinjen vil vi opkræve ekstra betaling.

Hvor meget kan man få i tilskud?

Alle er berettiget til et tilskud fra staten. Støttens størrelse afhænger af to faktorer:

  • husstandsindkomsten to år før efterskolestart
  • antallet af hjemmeboende søskende under 18 år

På dette link til Efterskolerne.dk kan man beregne støttet og egenbetalingen.

Elevbank

Elevbanken har åbent alle dage i middagspausen. Det er på kontoret (hos Bettina) der kan hæves og indsættes penge. Hvis forældre ønsker at indsætte penge bruges følgende oplysninger.

Reg-nr. 7730 (Vestjysk Bank)
Konto-nr. 0004282146

HUSK at påføre elevens navn på indbetalingen.

 

 

Opsigelse

Hvis du vælger at afbryde dit ophold på skolen, gælder der en opsigelsesfrist på fire uger. Det vil sige, at du fortsat skal betale skolepenge i seks uger fra opsigelsesdatoen.
- Hvis du vælger at blive på skolen i hele opsigelsesperioden, vil din egenbetaling i denne periode være den samme som før opsigelsen, altså med statsstøtten iberegnet. Dvs. 0,- kroner i ekstra egenbetaling. 
- Vælger du derimod at rejse hjem inden opsigelsesperiodens udløb, mister du retten til statsstøtte. I så fald skal du selv betale hele ugeprisen i opsigelsesperiode. 
Hvis du eksempelvis rejser hjem umiddelbart efter opsigelsen, vil det for skoleåret 2019/2020 sige 4 x 2295,- kroner = 9180,- kroner i ekstra egenbetaling. Rejser du eksempelvis hjem tre uger inde i opsigelsesperioden, bliver den ekstra egenbetaling på 3 x 2295,- kroner = 6885,- kroner.

Ved opsigelse mistes retten til tilbagebetaling af depositum. Dette gælder også for udmeldelse inden kursets start.